گروه استارتاپ های ایران در جهت تکمیل نیروی اجرایی و تولید محتوای خود به واسط گسترده شدن ضمینه های کاری این گروه  نیازمند به جذب همکار به صورت داوطلبانه از بین افراد مشتاق و قعال در این حوزه می باشد.

شما در صورت تمایل می توانید با استفاده از فرم زیر مشخصات و سوابق خود را برای ما ارسال کنید :