مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

از دانشنامه استارتاپ های ایران
پرش به: ناوبری، جستجو

مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بر اساس مجوز معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت خود را آغاز نموده است. اشتغال در كشورهاي درحال توسعه و پرجمعيت از جمله مسائل مهم و اساسي مي باشد كه تمام جوانب و اركان جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. دانش آموختگان كارآفرين بخش مهمي از بيكاران را شامل مي شوند كه فاقد امكانات اوليه و سرمايه كافي براي شروع دوران ابتدائي ايجاد اشتغال مي باشند لذا ايجاد مراكز رشد كه در دو دهة اخير در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته مي‌تواند مشكلات اوليه خود اشتغالي را كاهش دهد و موجب توسعه و سرعت بخشيدن به نوآوري شود كه منجر به ايجاد مجموعه اي از شركتهاي كوچك و متوسط مي گردد. اين شركتها كه مبتني بر فناوري و پرورش ايده هاي صاحبان ايده هستند، براي كارآفريني بستر مناسب را ايجاد نموده و موجب گسترش اشتغال خواهند گرديد.

تعريف مركز رشد

مركز رشد مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كار آفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند. اين خدمات شامل موارد زير است:

 • تامين محل كار (به صورت اجاره)
 • خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني
 • خدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازاريابي
 • آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره
 • ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

اهداف مركز رشد

 • بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
 • ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
 • ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري
 • بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
 • توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار


وظايف مركز رشد

 • حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد
 • تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشدارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شده و تجاري سازي آنها
 • نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد
 • نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها
 • ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

پیوند به بیرون

وب سایت رسمی