مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

از دانشنامه استارتاپ های ایران
پرش به: ناوبری، جستجو

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با در اختيار داشتن 2700 مترمربع زير بناى مفيد از سال 1382 با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه حرفه هاى جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوريهاى پيشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتيبانى مى كند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى كشور آماده گردند.

اين مركز در بهمن 1387 موفق به اخذ مجوز قطعى از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گرديد.

اهم اهداف و مأموريت‌ها

حمايت از ايجاد و توسعه كارآفرينى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه

كمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوريهاى پيشرفته

ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه

بستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پيشرفته

تخصيص فضا و امكانات براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش بنيان فعال در زمينه فناوريهاى نوين

پیوند به بیرون

وب سایت رسمی